Zemní práce

  Ke všem uvedeným službám zajišťujeme odvoz výkopové zeminy a suti na skládku.

 

  • těžba zeminy

  • výkop stavebních jam a základových pasů

  • svahování

  • úprava terénu

  • příprava pozemku pro zahradníky s možností dodání ornice

  • výkopové práce pro inženýrské sítě

Vyhledávání

Kontakt

DISPEČINK 602 559 926
602 618 118